- en del af Odsherred Kommune
Fra vuggestue til børnehave

Vuggestue og børnehave under samme tag.

 

I en integreret institution er overgangen mellem vuggestue og børnehave tryg og velkendt. Personalet har mulighed for tidligt at opdage, hvis et barn ikke udvikler sig optimalt. Det tætte samarbejde med børnehaven gør, at personalet nemt kan arbejde videre med de indsatser, der er sat i værk i forhold til barnet. Det giver en god sammenhæng i barnets liv og tidlig indsats.

Vi flytter barnet fra vuggestue til børnehave, når barnet er klar til det og ikke nødvendigvis, når det fylder tre år. Desuden sammensætter vi grupper på tværs af huset alt efter, hvilke børn der på det givne tidspunkt vil have gavn af hinanden i forbindelse med en særlig aktivitet.

I vuggestuen i Børnehuset i Vig får vi gode rammer til at kunne give børnene den læring, omsorg og udvikling, som er så vigtig i løbet af deres første leveår.