- en del af Odsherred Kommune
Hygiejnepolitik

Hygiejne i puslerummet:

Der bruges altid engangshandsker
Der lægges et fugttæt underlag under barnet ved bleskift.
Ved tydelig tilsmudsning af madrassen afvaskes den med universal-rengøringsmiddel eller engangsklud og desinficeres eller evt. vaskes i vaskemaskinen
Der bruges engangsvaskeklude ved afvaskning af børnene
Barnet tørres efter afvaskning med underlaget
Barnets hænder afvaskes efter bleskift.
Personalet foretager efter hvert bleskift omhyggelig håndvask
Ved bleskift med afføring kommes ble, klude, handsker o.l. i plasticpose der lukkes, og derefter smides i container. Tisse-bleer smides i blespanden

Badeværelse - rutiner med børnene:

Ved hjælp til børn der har haft afføring, bruges engangshandske
Der foretages efterfølgende grundig håndvask
Den voksne tager ansvar for at barnet får foretaget grundig håndvask efter toiletbesøg
De voksne skal se til at der altid forefindes sæbe i dispenserne samt papir- håndklæder i beholderen
De voksne skal flere gange dagligt kontrollere at toiletterne er rene, og at der er toiletpapir
Har et barn tisset / haft afføring i bukserne, skal det beskidte tøj direkte i plasticpose og ud på barnets garderobeplads og derefter foretages grundig håndvask.
Børnene undervises regelmæssigt ca. 3-4 gange årligt i hvordan man vasker hænder. Og altid i forbindelse med at der er behov for intensiv indsats, eksempelvis når vi er plaget af børneorm og smitsomme sygdomme.

Sygdom i institutionen:

Der laves et opslag, der indeholder en kopi af beskrivelsen af sygdommen fra bogen "smitsomme sygdomme hos børn"
Opslaget placeres på opslagstavlerne og informationen lægges også ud på INFOBA
Ved konstatering af lus kontaktes barnets forældre straks, så forældrene kan foretage de fornødne indkøb / foranstaltninger og komme i gang med en behandling straks de kommer hjem. Barnet må ikke komme i børnehave såfremt forældrene ikke aktivt bekæmper utøjet. Personalet tjekker børnene for lus såfremt at de har symptomer på disse. Er børnehaven meget plaget af lus undersøges alle børn samme dag så vi i samarbejde med forældrene kan gøre en effektiv indsats mod utøjet. Medarbejdere der rammes af lus tilbydes luseshampoo betalt af børnehaven

Næsepudsning:

Der anvendes altid engangsservietter, der bortskaffes i en affaldsspand
Hvis barnet har tydelige skorper om næsen fjernes disse med engangsvaskeklude
Efter næsepudsning desinficeres hænderne med hånddesinfektion eller vaskes grundigt.
På ture anvendes små flasker med hånddesinfektion og der medtages fornødent førstehjælps udstyr til behandling af sår og småskrammer.

Vasketøj:

Vaskerummet skal være aflåst.
Ting med blod, snot og andre kropsvæsker samt viskestykker og karklude, skal vaskes på 80 grader. Almindeligt vasketøj på 60 grader.
Legetøj vaskes i maskinen såfremt dette er muligt på 40 grader
Der skal anvendes engangshandsker ved berøring af det beskidte vasketøj.
Vaskemaskinen tjekkes for snavs en gang ugentlig og renses grundigt en gang månedligt
Børnenes våde og snavsede overtøj tørres i tørreskab.

Køkkenhygiejne:

Personalet og børn skal opretholde en god håndhygiejne. Der vaskes hænder inden tilberedning og anretning af mad
Råvarer skal holdes adskilte. Frugt, grønsager, brød og kød
Maden opvarmes tilstrækkeligt til mindst 75 grader
Maden nedkøles hurtigt til under 5 grader
Opvaskebørsterne skal vaskes i opvaskemaskinen en gang dagligt
Karkludene skiftes mindst en gang dagligt og i øvrigt efter behov
Viskestykkerne må ikke bruges til at tørre hænder af i
Der skal anvendes papirhåndklæder til håndaftørring
Opvaskermaskinen tjekkes for snavs i filteret en gang ugentlig og rengøres grundigt en gang månedligt

Generelle hygiejne regler:

Der gøres rent i dagligt af rengøringsassistent.
Håndtag / gelænder / køleskabs-greb rengøres flere gange ugentligt af rengøringsassistent og i perioder med meget sygdom sprittes de af dagligt
Børnene har egne sutter med. Har de glemt den og har brug for at låne en, får de en sut der er skoldet
Bordene på stuerne og skal aftørres før og efter spisning
Skraldespandene tømmes efter frokost og ved lukketid og smides i containeren
Der skal foretages udluftning på stuerne flere gange i løbet af dagen, og ALTID efter spisning
Telefon, tastatur på computer og I-pad rengøres ugentligt med tastatur/skærm rense- servietter
Soverummet udluftes efter søvn
Børnene har deres egen soveplads.
Sengetøjet i soverum skiftes mindst en gang månedligt og i øvrigt efter behov
(se egenkontrol-skema), samt når nyt barn overtager sovepladsen
Dyner, puder og madrasser vaskes, rengøres en gang i kvartalet (se egenkontrol-skema),
samt når nyt barn overtager sovepladsen.
Der anvendes plastik sko overtræk uden på udendørs fodtøj. Forefindes ved hovedindgangene
Rulleborde / madvogne bør rengøres med sæbevand mindst en gang månedligt og i øvrigt efter behov, ved synlig forurening
Ved let aktivitet anbefales en komforttemperatur på 20-24 grader om vinteren og 23-26 grader om sommeren. Vær her opmærksom på at temperaturen er lavere i børnehøjde.
Alle børn skal vaske hænder før og efter de spiser frugt og mad
Køleskabene r, engøres ugentligt (se egenkontrol skema)

Stuerne:

Legetøjet skal rengøres løbende og efter behov når det er synligt snavset og hovedrengøres hvert kvartal (se egenkontrol skema). Vaskes evt. i vaskemaskine på 40 grader
Der bør udvises ekstra omhu ved renholdelse af legetøjet i perioder med meget sygdom
Stole rengøres efter spisning og grundigt med sæbevand mindst en gang om måneden
Der rengøres for spind og lignende efter behov
Der tørres støv af på stuerne en gang ugentlig

Udendørs:

Sandet udskiftes hvert andet år
Der skal anvendes voksdug på bordene på legepladsen under spisning. De aftørres efterfølgende
Skadedyrsbekæmpelse
Såfremt disse konstateres, kontakter vi strakt skadedyrsbekæmpelsen.