- en del af Odsherred Kommune
Line Lehmann

Line er pædagog på gul stue, og uddannet motorikvejleder.

Hun er medarbejderrepræsentant i forældrebestyrelsen.

Hun er Tillidsrepræsentant for pædagogerne i BUPL og med i MED-udvalget.