- en del af Odsherred Kommune
Mild specialicering

I Børnehuset Regnbuen har vi pladser til børn med særlige behov. 

I Børnehuset Regnbuen er de mildt specialiserede pladser fordelt i hele institutionen, der er tilknyttet en primær pædagog til det enkelte barn og der vil i samarbejde med forældrene blive udarbejdet statusbeskrivelser, strategi og handleplaner. Det primære arbejde med disse børn er inklusion og støtte til at skabe sociale relationer.

Vi arbejder med børnene i det store fællesskab, på stuerne, i mindre grupper efter det enkelte barns behov og kompetencer.
Medarbejderne har været på relationskursus i forhold til Mild. Spec. og til tema møde. Der vil løbende være opfølgning på kursusforløb. Ved fyraftensmøder og kursusdage.

Børnehaven tager udgangspunkt i et helhedssyn på barnet, hvor anerkendelse, tryghed og nærvær, empati, omsorg, glæde, sorg, samarbejde, tillid, åben og ærlighed samt mod, er vores grundelementer i vores daglige arbejde med børnene.


Vi bruger Piaget som grundteori i forhold til barnets udvikling, da læring sker med en rette balance mellem assimilative- og akkomodative processer. Vygotsky i forhold til zone for nærmeste udvikling. Banduras mesteringsevne. Barnet lære at, acceptere egne begrænsninger for herved at mester hele sit følelsesregister. Til sidst og ikke mindst Antonovskys læringsproces som består at 3 grundlæggende faktor for at lykkes. Meningsfuld, som kommer af delagtighed, begribelig, som kommer af forudsigelighed og håndterbar som kommer af belastningsbalance.


Metode / mål:
Vi er nærværende, stabile og troværdige voksne der møder barnet med respekt og anerkendelse.
I børnehaven skal barnet have mulighed for at udvikle egne personlige kompetencer, i fællesskab og relationer med andre børn og voksne.
Vi giver små opgaver således at barnet kan føle det har værdi og er værdsat – være midtpunkt i gruppen – vi giver anerkendelse og opmærksomhed. Opfordre og stiller krav, til at barnet klarer flere og flere ting selv.


Vi er i dialog med barnet, hjælper med at bearbejde følelser og møder det, hvor det er i sin udvikling. Ud fra nærmeste udviklings zone.
Vi giver barnet mulighed for at tilegne sig sociale færdigheder, således at barnet kan forstå og agere i fællesskab med andre.
Vores mål er at barnet er trygt, kan fungere og ”navigere” i børnehaven uden forældrene.
At barnet er en del af fællesskabet, viser respekt, omsorg og hensyn overfor andre.
At barnet kan tilsidesætte sig selv, tør tage initiativer og agere indenfor børnehavens rammer.
At barnet er harmonisk dvs. har det godt med sig selv, sine omgivelser og føler ansvar.
At vi er i tæt dialog med forældrene vedrørende deres barns trivsel og udvikling.