- en del af Odsherred Kommune
Overgang fra dagpleje til børnehave

Dagplejen og Børnehuset Regnbuen har lavet en aftale om hvordan dit barn bedst skifter fra dagpleje til børnehave. 

Dagplejen modtager en udmeldelse på barnet med besked om børnehave fra pladsanvisningen. Herefter kontakter dagplejeren og følgende forberedelse er en del af barnets overgang til børnehave.

Dagplejer tager kontakt til børnehaven senest en måned før barnet skal i børnehave for at aftale et besøg med barnet og de øvrige dagplejebørn.

Dagplejer og børn modtages i børnehaven af en primærpædagog fra den stue barnet skal gå på.

Dagplejer og børn bliver præsenteret for de rammer der giver mening for barnet og herefter opholder dagplejer sig med barnet i børnehaven og indgår i de aktiviteter der er muligt.

Dagplejen besøger efter aftale med børnehaven minimum to besøg inden barnet skal gå i børnehave. Det er fortsat forældrene der introducere overgangen til børnehave for deres barn.

Dagplejebesøget skal ses som en forberedelse til barnet.

Primærpædagogen fra stuen besøger dagplejer en gang inden barnet skal starte i dagpleje. Det giver et fælles afsæt i forhold til en dialog med barnet om hvor det har gået i dagpleje og med hvem.

Der arrangeres to gensynsbesøg årligt for nye børn i børnehaven og ”gamle” børn i dagplejen i marts og september måned hvert år.
Dagplejen står for arrangement og indhold i marts og fremsender indbydelse.

Børnehaven står for arrangement og indhold i september og fremsender indbydelse.

Dagplejepædagoger og børnehavepædagoger evaluerer denne aftale senest i december 2015.

Hvis der er vigtig viden omkring et barns udvikling og trivsel som skal formidles fra dagpleje til børnehave skal forældrene altid inviteres med til et overleveringsmøde i børnehaven.

Hvis et barn skal tildeles en mildt specialiseret plads i børnehaven skal der altid være et overleveringsmøde med forældre og de relevante fagpersoner.