- en del af Odsherred Kommune
Pædagogisk Idræt

Bliv klogere på begrebet "pædagogisk idræt" 

Hvad er en Idrætsinstitution? En idrætsinstitution er i Danmarks Idrætsforbund og VIA forståelse en institution, hvor personalet, bestyrelsen og forældrene bevidst udvikler institutionen, således at hele personalegruppen har en fælles idræts pædagogisk bevidsthed.

Idrætspædagogikken

Idrætspædagogikken [1] er en bevidst idrætslig og pædagogisk faglig anvendelses af elementer fra idræt, leg og bevægelse, og dermed bliver pædagogisk idræt en integreret del af pædagogikken I en idrætsinstitution.

Idrætspædagogikken arbejder ud fra 4 fokuspunkter:

 • sociale
 • fysiske
 • kognitive
 • psykiske

Pædagogisk idræt giver mulighed for at tilrettelægge særlige læringsforløb for børn med særlige behov. Så alle børnene bruge både deres svage og stærke sider for herigennem, at opleve at de gør en forskel. Og at de kan bidrage til fællesskabet på trods af deres vanskeligheder. Der betyder at børnene bliver klar over deres egne og andres grænser og bliver dermed mere tolerante overfor andre mennesker.

I praksis

Pædagogisk idræt anvendt i praksis, er

 • Idræt, leg og bevægelse tilpasset målgruppen – i en didaktisk forståelse
 • Pædagogikken før idrætten – med afsæt i holdninger og værdier, omsat i handlinger
 • Metoden/praksisbegrebet i det pædagogiske arbejdsfelt

Pædagogisk organisering kan tænkes ud fra 3 deltagelsesrum – differentierede fællesskaber:

 1. Vi går foran for børnenes fællesskaber
  • Voksenskabt deltagelsesrum
  • Indhold og mål for situationen er sat af de voksne
  • Overvejelser over børnenes individuelle deltagerbaner. og barrierer herfor (forudsætninger for at ”være med”)
  • Personalets kompetencer – Hvad skal man kunne?
  • Normalitetsforventninger – Skal alle det samme? Er ”plejer” død?
  • Lærings- og børnesyn – Hvad giver mening for barnet?
  • Alle har ret til at deltage, men ikke pligt.
 2. Vi går ved siden af og er med i børnenes fællesskaber
  • Voksenstøttet deltagelsesrum
  • Vejledt deltagelse (guidning) – læring via deltagelse i en fælles praksis
  • Såvel børn som voksne bidrager til processen
  • Flow – Selvforglemmelse, nærvær, optagethed
 3. Vi går bagved og iagttager børnenes fællesskaber på afstand
  • Børn eksperimenterer, leger og positionerer sig i børnefællesskabet (”fri leg”) [2]
  • Den voksne er beskæftiget med at observere børns deltagerbaner, indhente data og reflekterer over disse informationer/spor. (Praksisfortællinger, video mv).

________________________________________
[1] Grethe Sandholm & Hanne Værum: Pædagogisk Idræt – en bevægende pædagogik.
[2] Ole Frederik Lillemyr: Leg – Oplevelse – Læring i børnehave og skole