- en del af Odsherred Kommune
Skilsmissebørn

Skilsmisse politik for Børnehuset Regnbuen

Vi oplever at antallet af skilsmisser er stigende og flere og flere børn oplever at familien opløses. Her i institutionen tager vi udgangspunkt i, hvordan vi hjælper og støtter barnet - samt hjælper forældrene med at tackle barnets situation.

Vores forældresamarbejde i forhold til skilsmisser er, at vi samarbejder om barnet og dets reaktioner på skilsmissen. Vi kan ikke hjælpe forældre med deres voksenproblemer, men kan henvise dem til instanser hvor de kan få hjælp f.eks. krisecenter.

I forbindelse med forældres meddelelse om en forestående skilsmisse er det primærpædagogen, der er hovedansvarlig for forældrekontakten.

Vi invitere forældrene til en afklaringssamtale indenfor kort tid efter institutionen har fået beskeden, med udgangspunkt i "Har barnet fået besked? "hvad er der sagt til barnet?" & "hvordan har barnet reageret?"

Efter 2-3 måneder vil forældrene blive tilbudt en ny samtale. Her vil vi snakke om hvordan det går i institutionen om barnet har reageret, om skifte dage osv. Her vil vi også komme ind på hvordan I som forældre oplever jeres barn i de nye omgivelser.

Det kan være meget forskelligt, hvordan forældrene reagere i en skilsmisse. I nogle situationer reagere forældrene, således at de taler sammen om situationen og om hvordan de løser forskellige problemer for barnet. Forældrene samarbejder og finder gode fælles løsninger for alle parter. Disse forældre vil fint kunne deltage samtidig i en forældresamtale.

Andre forældre - taler meget lidt sammen og formår ikke at samarbejde om fælles løsninger for barnet. Det opleves som et konfliktfyldt samarbejde mellem forældrene med negativer udtalelser om hinanden og her kan det være nødvendigt at forældrene tilbydes forældresamtaler hver for sig.

Vi tager ikke parti for den ene af forældrene, men tager udgangspunkt i at barnet har to forældre - en far og en mor.

 

Det er vigtigt, at vi giver barnet tryghed, da barnet vil føle utryghed ved, at familien er i opbrud og ikke fungere, som barnet kender det. Institutionen vil ofte i en sådan situation være det kendte og trygge for barnet. Det er vigtigt at primærpædagogen snakker med barnet om de følelser, som barnet har ved at mor og far ikke længere er sammen. Barnet skal vide at det kan betro sig til en voksen. Den nære omsorg og fortroligheden mellem barnet og den voksne kan hjælpe barnet godt gennem skilsmissen. Det er vigtigt for barnet, at der bliver sat ord på de følelser barnet rummer, ligesom barnet skal have hjælp til at fortælle det til de andre børn på stuen.

·       Det 3 årige barn fantasere meget og ved skilsmisser kan de fantasere sig til at alt bliver godt igen. De kan reagere negativt ved at komme i konflikt med jævnaldrende, være hyperaktive eller meget passive.

·       Det 4 - 5 årige barn har en høj grad af retfærdighedssans og vil måske synes det er tarveligt af forældrene at ødelægge familien. Samtidig er barnet bundet af regler, som ikke må brydes - og det bliver de nu, når mor og far går fra hinanden.

·       Det 6 årige barn kan være meget prøvende og søgende. Stille mange spørgsmål og vil prøve også at få sin ret.

·       Børn kan reagere ved at være indelukket, vred, urolig og have skyldsfølelse

 

Det er primærpædagogen, i samarbejde med stuens personale, der har hovedansvaret for barnets trivsel i institutionen. Såfremt der er bekymring for barnets trivsel tages der initiativ til øget forældresamarbejde i samarbejde med ledelsen.