Børnehuset Regnbuen

Børnehuset Regnbuen har en vuggestueafdeling med to stuer og børnehaveafdeling med to stuer.

Velkommen

Når I begynder i Børnehuset Regnbuen

Når jeres barn er blevet anvist en plads i børnehaven, vil vi bede jer om at kontakte institutionen og aftale tid for et besøg.  I og jeres barn kan så komme, se institutionen og få en snak med en voksen fra den stue, hvor jeres barn skal være.            

Når barnet begynder i institutionen, er det vigtigt for barnets tryghed, at I giver jer god tid, evt. bliver i institutionen sammen med barnet og at barnet de første dage ikke skal være her mange timer.

Det er vores erfaring, at det er en god idé, hvis barnet i starten kommer hver dag, for at danne sig et billede af, hvad det egentlig vil sige at gå i børnehave.                                         

I er altid velkomne til at kontakte os, for at høre hvordan det går. I er også altid velkommen til at få en snak med os, stille spørgsmål, søge råd og give ris og ros.

Vi håber, at I og jeres barn falder godt til her i børnehaven.

Facebook

Du kan også se følge os på vores Facebook-side: 

Praktisk information

Selvom alle daginstitutioner i Odsherred Kommune er forskellige, er der alligevel en del, der gælder for os alle. Det kan du læse mere om på siden:

Herunder kan du se de praktiske oplysninger der er særlige for Børnehuset Regnbuen.

Særlig praktisk for Børnehuset Regnbuen

Om os

Politikker

Tilsynsrapport

Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med indholdet i dagtilbud, og den måde opgaverne udføres på. Tilsynet indgår som en del af kommunalbestyrelsens overordnede ansvar for kvalitetsudvikling inden for dagtilbudslovens rammer. I praksis er tilsynsopgaven delegeret til forvaltningen. Der er benyttet tre former for tilsyn: et årligt uanmeldt tilsyn, et opfølgende tilsyn og et skærpet tilsyn. Forvaltningen træffer beslutning om opfølgende tilsyn, hvis det almindelige tilsyn giver anledning til særlig opmærksomhed fx omkring kvaliteten i dagtilbuddet, ny leder, leder med længerevarende sygemelding eller højt sygefravær blandt personalet, der påvirker driften og den pædagogiske kvalitet mv. Er der tale om opfølgende eller skærpet tilsyn, understøttes det af oplysninger om planer for tiltag og en tidshorisont for, hvornår ændringerne senest skal være gennemført. En tilsynsrapport er offentlig tilgængelig på hjemmesiden, indtil den afløses af den næste rapport.
Tilsynsrapport 2020-2021 Børnehuset Regnbuen

Kontakt

Fremmøde

Kontakt os på 5966 6262

Ravnsbjergvej 25 B, 4560 Vig
Mandag
kl. 6.00-16.45
Tirsdag
kl. 6.00-16.45
Onsdag
kl. 6.00-16.45
Torsdag
kl. 6.00-16.45
Fredag
kl. 6.00-16.30

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Børnehuset Regnbuens e-mail.